Lions Club Nibe

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Kirstine Jensens Vej 5, 9240 Nibe

Indsamlingsperiode

Fra den 25. marts 2023 til den 24. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lionsnibe.dk),
sociale medier, salg og auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 237420)
og kontooverførsel (reg.nr.: 9367 kontonr.: 4565704244).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte humanitære og velgørende
formål, lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06088