Fulton Fonden

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Huginsvej 17, 7800 Skive - CVR 34682445

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fulton.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens vedtægtsbestemte formål:

At fremme almennyttigt arbejde, herunder kulturelt og socialpædagogisk ungdomsarbejde, i forbindelse med sejlfartøjer ved bl.a. i videst muligt omfang at varetage og sikre driften af skonnerten Fulton og beslægtede aktiviteter i samarbejde med Nationalmuseet, der ejer skonnerten Fulton, alternativt andet lignende fartøj. Ved brug af skonnerten Fulton eller andet lignende fartøj er det tillige hensigten at fremme forståelsen for søfartens vilkår før og nu. Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00615

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1