Frikirken Vestsjælland

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Tårnborgvej 96, 4220 Korsør - CVR 67811011

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.pinse-korsor.dk, www.stenlillefrikirke.dk) og sociale medier (Facebook, YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens drift og arbejdsområder

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00609

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1