Den glade familie

14-04-2023

Kontaktoplysninger

Jettesvej 15, 2. th., 8220 Brabrand - CVR 35913084.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2022 til den 14. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 834762) og kontooverførsel (Reg.5148 konto 1111873).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at bygge og renovere vores bygning som vi købte i 2019 efter to års indsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05077