Den Almennyttige Fond Dansk Europamission

04-09-2023

Kontaktoplysninger

Drejervej 15, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 5. september 2020 til den 4. september 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.forfulgtekristne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for nødhjælps-, udviklings- og missionsprojekter i Mellemøsten, Centralasien og Asien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00536