BØRNENES KONTORS SEKRETARIAT

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Søndre Ringgade 35, 8000 Aarhus C - CVR 23352311.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (bornenes-kontor.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 141452) og kontooverførsel (Reg.2316 konto 8129172682).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at yde hjælp til forsørgere med lav indkomst, typisk svarende til kontanthjælp, ressourceforløb eller førtidspension. At yde støtte til kvinder på krisecenter og til langtidsindlagte børn. AT tilbyde ferieophold for børn fra 8-12 år samt at uddele julehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05175.