Act for Life

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Lyngbyvej 172, 3. 2., 2100 København Ø - CVR 41981881.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.act-for-life.com), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 551923) og kontooverførsel (reg.nr.: 1726 kontonr.: 9033721851).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til nødhjælp til mennesker på flugt i Grækenland og/eller Bosnien-Herzegovina. Midlerne skal ligeledes anvendes til drift af foreningen Act for Life, herunder løn, rejseomkostninger i forbindelse med nødhjælpsarbejde samt udgifter til debriefing for udsendte hos psykolog efter udsendelse, leje af kontorplads i Danmark og andre administrationsomkostninger. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05619.