Tawfiq Kultur Center

25-09-2022

Kontaktoplysninger

Sct.Mikkelsgade 2, 4200 Slagelse - CVR 35156224

Indsamlingsperiode

Fra den 26. september 2021 til den 25. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.65376) og kontooverførsel (Reg.2520 Konto 6288108097)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt samvær med gensidighjælp på tværs af etniske grupperinger.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til vedligeholdelse af foreningshuset, skrift af tag, malet huset og invester i luftvarme anlæg samt lektiecafé for 4.-9. klasses børn, Pc’er og spil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04178