SOMALISK FAMILIEFORENING

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 111, 8200 Aarhus N - CVR 18870347

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.100281) og kontooverførsel (Reg.5394 konto 0000548004) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til foreningen.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til foreningens udgifter. Herunder husleje, løn og aktiviteter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03427