Periamma

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for uddannelse til børn og unge i Nairobi (Kenya), Surin (Thailand), Kampala (Uganda) og Seva Mandir (Indien). Dette sker gennem fadderskaber, Crowdfunding og projekter i samarbejde virksomheder eller fonde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00462