Mission Afrika

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lyseng Allé 15D, 8270 Højbjerg

www.missionafrika.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.missionafrika.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Mission Afrika samarbejder med partnere i Afrika og Danmark om flere end 70 kirkelige og sociale projekter, herunder:

  • Kristen formidling – dannelse af kristne fællesskaber
  • Ledertræning – styrkelse af det lokale lederskab
  • Uddannelse – undervisning og oplæring
  • Sundhed – omsorg for nødlidende
  • Selvforsørgelse – bedre levevilkår
  • Fredsarbejde – forsoning og fredelig sameksistens
  • Udveksling – volontører og korttidsudsendte

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr.  20-72-00483