Merkur Fonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 40, 1620 København V - CVR nr. 21418870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for MerkurFondens vedtægtsbestemte formål.

§2.1 Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, herunder – men ikke begrænset til – at yde og formidle støtte til sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål samt til forskningsmæssige, sundhedsfremmende, humanitære, undervisningsmæssige eller økologiske initiativer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00395