MEDECINS SANS FRONTIERES/LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 44, 2., 2300 København S

www.msf.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.msf.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, TV, indstik/annoncer i trykte og digitale medier, telemarketing og biografreklamer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for medicinsk nødhjælpsarbejde i verdens brændpunkter. Lægehjælp, medicin og materiel til mennesker, der lever, hvor sundhedssystemet er brudt sammen eller der ikke er adgang til lægehjælp – f.eks. på grund af naturkatastrofer, sygdomme, epidemier eller krig. De indsamlede midler vil så vidt muligt blive brugt i indeværende regnskabsår, alternativt året efter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00438