LittleBigHelp

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ahornsgade 1, 2200 København N - CVR 33234694

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.littlebighelp.com, www.telia.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.56499, 270726) og kontooverførsel (Reg.9337 Konto 0001502301)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter for udsatte børn og familier i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03844