KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Åbuen 28, 3400 Hillerød - CVR 21522945

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kpi.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for KPIs vedtægtsbestemte formål.
Formålet med KPI, hvis virksomhed er almennyttig, er at bidrage til pædagogisk og teologisk forskning og granskning med henblik på at denne kan formidles og anvendes I praksis I undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse mm. I skole, Institution, kirke og hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00624

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1