Kirkernes Integrations Tjeneste

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Smallegade 47, 1.,  2000 Frederiksberg – CVR 27582435

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kit-danmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kirkernes Integrations Tjeneste formål:

  • At koordinere, støtte og inspirere til tværkulturelt arbejde og integration af nydanskere i et samfund mellem folk- og frikirker og humanitære organisationer samt offentlige myndigheder.
  • At fremskaffe midler til udviklingshjælp i 3. verdenslande og bistand i flygtningesituationer, hvor de måtte opstå i verdenen.
  • At formidle og forestå internationalt hjælpearbejde for flygtninge og fordrevne i et samarbejde med herboende personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00471