Julemærkefonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Baldersvej 3, 4000 Roskilde - CVR 38883410.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.julemaerket.dk), online indsamlingsplatform, sociale medie (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af 5 julemærkehjem. De 5 julemærkehjem modtager hvert år ca. 1000 børn til et 10 ugers ophold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022 og 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00178

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1