JAZZHUS MONTMARTRE ApS

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Store Regnegade 19A, 1110 København K - CVR 32667716

Indsamlingsperiode

Fra den 6. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.jazzhusmontmartre.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.907607) og kontooverførsel (Reg.3409 Konto13014264)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Jazzhus Montmartre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03509