Growing Trees Network Global Aps

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Norddigesvej 2, 1. th., 8240 Risskov - CVR 40333797

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.growingtrees.dk), og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1687 konto 0000749052).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rejsning af nye Folkeskove i Danmark plantet på jorde ejet af Naturstyrelsen, kommuner, kirker eller private lodsejere. Midlerne kommer primært fra virksomheder, organisationer og fonde. Skovene pålægges fredskovspligt og er til gavn for folkesundheden, er med til at beskytte vores drikkevandsmagasiner, skaber mere biodiversitet og ikke mindst reducere CO2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05134