FORLAGET ARBEJDEREN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Frederiksborgvej 11, 1. sal, 2400 København NV - CVR 59174754

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.87278) og kontooverførsel (Reg.5331 Konto 0249087)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgivelsen af webmediet arbejderen.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04389