FødevareBanken

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Birkedommervej 31, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foedevarebanken.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for egen drift af Fødevarebanken. For midlerne opretholdes organisationens virke med at indsamle god og frisk overskudsmad inden for sidste holdbarhedsdato og videredistribuere den til organisationer, der arbejder med og for socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00555