Epilepsiforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Store Gråbrødrestræde 10, 5000 Odense C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.epilepsiforeningen.dk), online indsamlingsplat-form (Betternow), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestem-te formål som er at sikre mennesker med epilepsi og deres pårørende optimale livs- og behandlings vilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00326