Dyreværnet - Foreningen til værn for Værgeløse Dyr

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Islevdalvej 85, 2610 Rødovre

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrevaernet.dk, www.kaeledyrshilsen.dk, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn), salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dyreværnet - Foreningen til værn for Værgeløse Dyrs vedtægts bestemte formål.

Formålet er almenvelgørende dvs. virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelsens hovedopgaver og modvirke al dyrplageri samt hindre utilsigtet aflivning. Som led i sit formål kan foreningen drive et eller flere dyreinternater, hvor hjemløse eller uønskede dyr kan optages og hvorfra foreningen søger at genplacere disse i egnede hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00494