Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter S/I

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kejsergade 2, 1., 1155 København K

www.sorgcenter.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sorgcenter.dk), online indsamlingsplatform (www.teamgivhaab.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise, og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med Det Nationale Sorgcenters formål, som går til at støtte arbejdet med at pårørende og efterladtes liv ikke ødelægges af sorg. Det Nationale Sorgcenter skaber og formidler praksis- og forskningsbaseret viden om børn, unge og vokse og sorg national og internationalt. Det Nationale Sorgcenter har tre indsatsområder.

  1. Rådgivning og psykologisk behandling
  2. Dokumentation, viden og forskning
  3. Formidling og dialog

De indsamlede midler anvendes primært til rådgivning og psykologbehandling til børn og unge i alderen 6 til 27 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00469