Det Danske Spejderkorps

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Arsenalvej 10, 1436 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved via hjemmeside/donationsmodul (www.dds.dk) og online indsamlingsplatform (BetterNow).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Det Danske Spejderkorps’ arbejde for at fremme spejderaktiviteter i hele Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00540