Den Evangeliske Frikirke

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mariagervej 117, 8920 Randers NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.frikirkeranders.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook, YouTube) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay, CollectPay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kirkens arbejde. Herunder nødhjælpspakker til Hvide Rusland, støtte til Missionærer i Tanzania, støtte til socialt hjælpearbejde via kirkens familiehjælp, gospelkoncert i Randers festuge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00299