Den Danske Diakonissestiftelse

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.diakonissestiftelsen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler vil blive anvendt til fordel for det diakonale omsorgsarbejde, som Den Danske Diakonissestiftelse ifølge vedtægterne har forpligtet sig til at yde offentligheden. Dette med stærkt fokus på sociale aktiviteter for ældre og psykisk sårbare samfundsborgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00427