Dansk Boldspil-Union

31-12-2022

Kontaktoplysninger

D B U Allé 1, 2605 Brøndby

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dbu.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for DBU's almennyttige formål. Herunder eksempelvis multibane, kunstgræsbane eller opgradering af klubbens omklædningsfaciliteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00445