Danmarks Naturfredningsforening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Masnedøgade 20, 2100 København Ø

www.dn.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dn.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (bl.a. Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at gøre Danmark til et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00385