Coop Folkeskove A/S

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Roskildevej 65, 2620 Albertslund - CVR 41488972

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tidtilathandle.coop.dk), online indsamlingsplatform og ved flaskedonationer via flaskepantsknap i et udvalg af Coops fysiske butikker.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2149 Konto 6295151631)

Indsamlingens formål

Alle bidrag går til Coop Folkeskove, som har til formål, at opkøbe jord i Danmark, skabe fredskov eller natur på områderne og drive dem som offentlig tilgængelige arealer – til glæde for alle, klimaet og biodiversiteten.  Hvoraf en andel af bidragene går til administration og markedsføring, herunder revision og selskabsskat.
Såfremt Coop Folkeskove A/S indstiller aktiviteterne og således ikke får mulighed for at anvende alle midler, forpligter Coop sig til at videreformidle alle restbeløb til lignende og eksterne skovrejsningsorganisationer. Om muligt skal disse være godkendt af Indsamlingsnævnet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03848