Pushkar Children Trust

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Reberbanegade 27, 2300 København S

CVR. 36161116

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.pushkar-children-trust.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay, Paypal) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og forbedring af livskvaliteten for fattige børn og unge i lokalsamfundet i byen Pushkar i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02132