KRISTELIGT ARBEJDE BLANDT BLINDE

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 19, 7000 Fredericia - CVR 58986917

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kabb.dk), sociale medier, kirkekollekter, møder, gudtjenester, salg/auktion og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.96903) og kontooverførsel (Reg.7160 Konto 1823397)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for KAABs formål som er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03117