FORENINGEN HUS FORBI

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse - CVR 20103388

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.996555, 1414) og kontooverførsel (Reg. 5324 Konto 0243524)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle, etablere og støtte aktiviteter og virksomhed, hvor hjemløse og andre socialt udsatte gennem egen virksomhed har mulighed for at forbedre deres livssituation. Herunder Foreningen hus forbi vedtægtsbestemte formål

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03247