Farums Juletræ

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Nordtoftevej 7, 3520 Farum, CVR 40876391

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og lokal avisen.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 372616) og kontooverførsel (Reg. 2413 Konto 4398775878).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for styrkelse af fællesskabet i Farum By i forbindelse med det årlige juletræsarrangement.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes, eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til humanitære formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02807