DANSK KVINDESAMFUND

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens G 10, 1153 København K - CVR 53361919

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95730) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 6237169, Reg. 2191 Konto 8010107505)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Kvindesamfunds arbejde for større kønsligestilling i samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03885