Global Care Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.g-care.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay Nr. 35008) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fadderskaber/sponsorbørn til uddannelse, mad, tøj og medicin. Samt udviklingsprojekter: Uddannelse, AIDS hjælpeprojekter, vandprojekter, microkredite og katastrofehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02498