Home-Start Familiekontakt Danmark

31-01-2027

Kontaktoplysninger

Wichmandsgade 11, 1., 5000 Odense C, cvr 29276226

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2027

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til pressede småbørnsfamilier, samt undervisning og støtte til vores frivillige familievenner. Det kan være oplæg, foredrag, supervision, samt arrangementer for både familier og familievenner. Midlerne bruges også til at rekruttere frivillige familievenner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-72-00983