Høreforeningen

17-04-2027

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, cvr 61032312

Indsamlingsperiode

Fra den 18. april 2024 til den 17. april 2027

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.hoereforeningen.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Høreforeningens arbejde for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokal indflydelse på, af disse borgere får sammen muligheder for at kommunikere og for at deltage i samfundet, som normalthørende medborgere har.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-72-01009