DANSK KRÆFTFORSKNINGSFOND

30-04-2027

Kontaktoplysninger

Amerika Plads 37,  2100 København Ø  CVR 15654031

Indsamlingsperiode

fra den 1. maj 2024 til den 30. april 2027.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk)
  • postomdeling/flyers/avis

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte den brede kræftforskning og forskning i forebyggelse, behandling, opfølgning og rehabilitering. Både laboratorieforskning, kliniske forsøg og psykosocial forskning kan modtage støtte.
Vi støtter yngre forskere, der starter nye og spændende forskningsprojekter, der skaffer ny viden om, hvorfor kræft udvikler sig og hvordan den bedst kan behandles.

De indsamlede midler fordeles ved en årlig uddeling, efter fondens videnskabelige udvalg har bedømt alle ansøgningerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-01021