CareForOthers

03-03-2027

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 1. tv.  2100 København Ø  CVR  34795657

Indsamlingsperiode

fra den 4. marts 2024 til den 3. marts 2027

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Care For Others' vedtægtsbestemte formål: at yde støtte til mennesker, der befinder sig under inhumane kår gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter.
Projekterne udføres på international plan og er ikke begrænset til et specifikt land:

- Facilitere adgang til rent vand og sanitet

- Yde akut nødhjælp ved katastrofer

- Lave skole- og uddannelsesrelaterede projekter

- Uddele mad til fattige og trængende

- Yde hjælp til at forbedre leveomstændigheder

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00999