Alivekirken

30-04-2027

Kontaktoplysninger

Milnersvej 44, 3400 Hillerød, cvr 19102785

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2024 til den 30. april 2027

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.alivekirken.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV
  • indsamlingsbøtte (cvr. 19102785)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for drift af Alivekirken, samt diverse sociale arrangementer, herunder fællesspisning, legestue og julehjælp. Alt er non profit.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-01000