STRANDKIRKEFÆLLESSKABET

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde CVR 20904046

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.strandkirken.sk/strandkirkefaellesskabet)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal anvendes i overensstemmelse med Strandkirkefællesskabets formålsbestemmelse og som nærmere specificeret i arbejdsbeskrivelsen i vedtægternes § 4:

Strandkirkefællesskabet beder om og arbejder for at opbygge en menighedsliv med:

- et levende og nuanceret gudstjenesteliv omkring forkyndelse og sakramenter, og et fællesskab med vægtlægning på den enkeltes åndelige vækst og de troendes almindelige præstedømme

- smågrupper, hvor bøn, bibellæsning og indbyrdes omsorg er kendetegnet

- integreret og naturlig brug af Åndens gaver, lovsang, tilbedelse og forbøn. Strandfællesskabet tilstræber at støtte mission og diakoni, både inden for og uden for menigheden. Strandfællesskabet støtter, hvor det er fornødent, dannelsen af en fri evangelisk kirke lokalt og/eller nationalt. Samtidig ønsker Strandkirkefællesskabet gennem bøn, samarbejde og fælles initiativer at arbejde for enhed og forståelse mellem de kristne kirkesamfund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00994