Støtteforeningen Hospice Sydfyn

28-02-2026

Kontaktoplysninger

Syrenvej 23, 5700 Svendborg - CVR 32595057

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hospicesydfyn.dk/stoetteforening) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Støtteforeningen Hospice Sydfyns vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Hospice tanken i almindelighed og Hospice Sydfyn i særdeleshed, samt at indsamle økonomiske midler til støtte af den selvejende institution Hospice Sydfyn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00818