Sex & Samfund

31-07-2026

Kontaktoplysninger

Lergravsvej 63, 2. tv.  2300 København S

Indsamlingsperiode

fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV og
  • ved opstilling af indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Sex & Samfunds arbejde for at sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle både i Danmark og resten af verden.
I nogle perioder vil midlerne anvendes til specifikke projekter eller målgrupper, hvilket kommunikeres tydeligt i forbindelse med annoncering mv. i de pågældende perioder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00954