SELVEJENDE INSTITUTION BETESDA

18-11-2026

Kontaktoplysninger

Blåhøjvej 66, 6933 Kibæk, cvr 86717255

Indsamlingsperiode

Fra den 19. november 2023 til den 18. november 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.betesda.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe mennesker ud fra et kristent livssyn:

  • Almennyttigt at drive hjem til genrejsning af mennesker i nød, herunder gennem beskæftigelse med håndværk og lignende.
  • At udføre forebyggende arbejde i videste forstand, herunder undervisning, evangeliserende arbejde med videre.
  • At afholde kortere kurser og lejre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-72-01017