Retten Til Liv

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Grejsdalsvej 430,  7100 Vejle  CVR 17859994

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (rettentilliv.dk og www.abortlinien.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens daglige drift – herunder løbende aktioner og aktiviteter samt administration og ansættelser hertil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00986