Rescue Team

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Kongensgade 7, 6070 Christiansfeld, cvr 34684413

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.rescueteam.dk)
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for organisationens vedtægtsbestemte formål, som er af afhjælpe fysisk, psykisk og åndelig nød, samt oplyse herom.  Organisationen vil understøtte og hjælpe projekter gennem undervisning, oplysning og indsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00975