Refugees Welcome

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Valhøjvej 12E,  2500 Valby  CVR  30774337

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.refugeeswelcome.dk)
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, X)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 33942) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitær støtte og økonomisk støtte til asylansøgere og flygtninge blandt andet gennem at tilvejebringe fornøden juridisk bistand både i asylfasen og under integrationen. Endvidere i form af oplysningsarbejde, både henvendt til asylansøgere, flygtninge og andre personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-01004