OPERATION MISSION

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Drejervej 17,  2400 København NV  CVR 11451772

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.om.org/dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for driften og administration af Operation Mission Danmark.
Herunder:
- at inspirere og motivere kirker og kristne til at involvere sig i mission

- at sende missionere godt ud i verden med evangeliet

- at støtte op om missionale kirkeplantninger i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00995