MARJATTAHJEMMENES STØTTEFOND

30-06-2026

Kontaktoplysninger

Strandvejen 15, 4733 Tappernøje, cvr 35388753

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at forbedre levevilkårene for beboerne på Marjatta, for eksempel gennem arrangementer, opførelse af nye og vedligeholdelse af eksisterende boliger, indkøb af legeredskaber, forskning i special pædagogik med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00924